Σπουδές

Διδακτορικές Σπουδές

Οι διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος και διέπονται από τον Επικαιροποιημένο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1197/20-02-2024.

Δείτε τον προηγούμενο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5621/21-12-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, εφόσον προτείνονται από ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος.

Χρήσιμα Έντυπα:

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Περατωμένες Διδακτορικές Έρευνες