Για να μπορέσετε να δείτε τις βαθμολογίες των μαθημάτων, εφόσον είστε φοιτητής/τρια του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, θα πρέπει να συνδεθείτε στο Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε στο Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής του Πανεπιστημίου.

Αμέσως μετά, μπορείτε να δείτε βαθμολογίες μαθημάτων εδώ.