Το Τμήμα έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τον θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή. Ο θεσμός αυτός διευκολύνει τους προπτυχιακούς φοιτητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με πιο ορθολογικό και πιο αποδοτικό τρόπο, στοχεύοντας στη μείωση των λιμνάζοντων φοιτητών.

Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές, ανεξάρτητα από το έτος φοίτησης, καλούνται να αξιοποιήσουν τον θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή για να επιλύσουν όποιες δυσκολίες τυχόν παρουσιαστούν, ιδιαίτερα κατά τον βασικό κύκλο των σπουδών τους. Οι Σύμβουλοι Καθηγητές θα βοηθήσουν τον προπτυχιακό φοιτητή να ορίσει τη βέλτιστη σειρά με την οποία θα λάβει τα μαθήματά του, ελαχιστοποιώντας την αποτυχία στις εξετάσεις, καθώς και να επιλέξει τα απαραίτητα μαθήματα επιλογής ή/και ελεύθερης επιλογής, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του, τις δυνατότητές του και τις δεξιότητές του.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο αναγράφονται τα ονόματα των Συμβούλων Καθηγητών με τα email τους και οι αντιστοιχίες προς τους φοιτητές με βάση τον αριθμό μητρώου τους.

Για τη συνάντηση με τον Σύμβουλο Καθηγητή θα πρέπει να έχει κλειστεί εκ των προτέρων ραντεβού μέσω email.

Για την επίλυση ιδιαίτερα σοβαρών προβλημάτων οι φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν (αφού κλείσουν ραντεβού μέσω email) στον Πρόεδρο του Τμήματος.

 

Σύμβουλοι Καθηγητές