Εργαστήριο

Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων για την Ενορχήστρωση Εφαρμογών Διάχυτου Υπολογισμού

ΦΕΚ Ίδρυσης: 3848/10-09-2020

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Εκλογής Διευθυντή: 18021/23/ΓΠ/21-09-2023

Διευθυντής: Επίκουρος Καθηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΟΜΒΑΤΣΟΣ

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://metis.cs.uth.gr/