ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Με την υπ’ αριθμ. 1611/31-08-2023 Απόφαση 7ης Συγκρότησης Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ο Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διαπιστώνει ότι η σύνθεση της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχει ως ακολούθως:

 1. Φούρλας Γεώργιος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πρόεδρος
 2. Τσιφτσής Θεόδωρος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Αντιπρόεδρος
 3. Αναγνώστου Κωνσταντίνος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 4. Βαρζάκας Παναγιώτης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 5. Τζιάλλας Γρηγόριος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 6. Κοζύρη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 7. Σπύρου Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 8. Καρράς Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 9. Δαδαλιάρης Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 10. Δημητρίου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 11. Ζυγούρης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 12. Κολομβάτσος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 13. Κωνσταντίνου Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 14. Μπαζιάνα Περιστέρα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 15. Τζιρίτας Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 16. Φουκαλάς Φώτιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 17. Καραγεώργος Αθανάσιος, Εκπρόσωπος Τακτικό Μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 18. Νιώρας Ανδρέας, Εκπρόσωπος Αναπληρωτικό Μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 19. Αλεξόπουλος Δημήτριος, Εκπρόσωπος Τακτικό Μέλος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Στη Συνέλευση θα συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών κι ένας συνολικά των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, οι οποίοι θα οριστούν από το αρμόδιο όργανό τους.