Εργαστήριο Επικοινωνιών και Δικτύωσης

Απόφαση Συγκλήτου υπ’ αριθμ. 275η/22-07-2022

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Εκλογής Διευθυντή: 7538/23/ΓΠ/30-03-2023

Διευθυντής: Καθηγητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΦΤΣΗΣ

 

Tα γνωστικά αντικείμενα των Ασύρματων Επικοινωνιών, Κινητών Επικοινωνιών, Ασύρματων Οπτικών Επικοινωνιών, Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, Ασύρματων Δικτύων, Πρωτοκόλλων Επικοινωνίας, Ετερογενών Δικτύων, Ασφάλειας Επικοινωνιακών Συστημάτων, Επεξεργασίας Σήματος και Πληροφορίας, Δορυφορικών Επικοινωνιών, Εναέριων Δικτύων, Τηλεπικοινωνίες για μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη, Επικοινωνιών μεταξύ Οχημάτων, Επικοινωνίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων, Τεχνητή Νοημοσύνη για Δίκτυα Επικοινωνιών, Κινητή Υπολογιστική, Κινητή Υπολογιστική στα Άκρα του Δικτύου, Επικοινωνίες Εξαιρετικά Υψηλής Αξιοπιστίας και Πολύ Χαμηλής Καθυστέρησης, Ασύρματη Μεταφορά Ενέργειας, Γνωσιακών Ραδιοεπικοινωνιών, υπάγονται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της επιστήμης των Επικοινωνιών και της Δικτύωσης και αποτελούν εκπαιδευτικές και ερευνητικές σκοπιμότητες του Εργαστηρίου.

Οι νέες προκλήσεις που εμφανίζονται στις τηλεπικοινωνίες και στα δίκτυα επικοινωνίας 5G και 6G σχετίζονται άμεσα με τον αυξανόμενο ρυθμό ζήτησης αξιόπιστων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων, για την υποστήριξη και λειτουργία νέων υπηρεσιών και εφαρμογών. Οι τηλεπικοινωνίες και τα ασύρματα δίκτυα έχουν αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και δίκτυα επικοινωνιών, για τη μετάδοση με πολύ υψηλό ρυθμό δεδομένων (Gbps) και με σημαντικό βαθμό ασφάλειας χρησιμοποιούνται σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες με σκοπό την αξιόπιστη επικοινωνία των ανθρώπων. Οι επικοινωνίες και τα δίκτυα νέας γενιάς (5G & 6G) μειώνουν σημαντικά την καθυστέρηση στη μετάδοσης της πληροφορίας, παρέχουν επικοινωνίες πολύ υψηλής ταχύτητας και αξιοπιστίας και προσφέρουν νέες υπηρεσίες στους ανθρώπους με τη σύζευξη επίγειων και δορυφορικών δικτύων επικοινωνίας. Η ενοποίηση των δορυφορικών δικτύων με τα επίγεια όπως το 5G αποτελεί μια νέα τεχνολογική πρόκληση που το εργαστήριο έχει σκοπό να μελετήσει και να προτείνει νέες πρωτότυπες αξιόπιστες λύσεις. Επιπλέον, το διαδίκτυο των πραγμάτων έχει επεκταθεί σε πολλές εφαρμογές όπως η βιομηχανία και αγροκτηνοτροφία όπου το εργαστήριο έχει σκοπό να αναπτύξει λύσεις στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων. Τέλος, η υπολογιστική άκρη για ασύρματα κινητά όλων των ειδών δίκτυα αποτελεί την τεχνολογία που θα βοηθήσει στην καλύτερη πρόσβαση στο μελλοντικό κινητό Ίντερνετ όπου οι εφαρμογές είναι απεριόριστες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://comnet.dit.uth.gr/