• 08-Μάι-2024

 • 29-Απρ-2024

 • 27-Μαρ-2024

 • 14-Μαρ-2024

 • 10-Απρ-2023

 • 31-Μαρ-2023

 • 10-Μαρ-2023

 • 10-Μαρ-2023

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Αντώνιος Δαδαλιάρης.

Η Πρακτική Άσκηση:

 • Είναι προαιρετική.
 • Από το ακ. έτος 2018-2019 αποδίδονται έξι (6) πιστωτικές μονάδες ECTS. Τα ECTS δεν θα λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό αριθμό των ECTS που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου, αλλά αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος.
 • Η διάρκειά της είναι δύο (2) μήνες και διεξάγεται μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο και Αύγουστο).
 • Συμμετέχουν σε αυτή φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 1ο έτος σπουδών και βρίσκονται στο 2ο , 3ο και 4ο έτος σπουδών (με την προϋπόθεση να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου έτους φοίτησης).
 • Θα δίνεται άμεση προτεραιότητα στους φοιτητές που ανήκουν στις κατηγορίες των ατόμων με ειδικές ανάγκες και σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες (Ε.Κ.Ο.)

Αναλυτικές πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση μπορείτε να βρείτε στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καθώς και στο site του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας http://pa.uth.gr

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για τη Υποβολή Αιτήσεων και Δικαιολογητικών είναι το: https://pa-infosys.uth.gr