ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

 • Φούρλας Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Κοζύρη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Δημητρίου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Ζυγούρης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Δαδαλιάρης Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Καραγεώργος Αθανάσιος, μέλος Ε.ΔΙ.Π.

Επιτροπή Ωρολογίου Προγράμματος ΣΘΕ για τα κτήρια Κ1-Κ10 &Κ3 & Κ4 (6η Κοσμητεία ΣΘΕ 16-09-2019)

 • Κωνσταντίνος Δελήμπασης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
 • Γεώργιος Δημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Επιτροπή για τα κτήρια Κ1-Κ10 & Κ3 & Κ4 της ΣΘΕ (6η Κοσμητεία ΣΘΕ 16-09-2019)

 • Γεωργία Μπράλιου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
 • Μαρία Κοζύρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Ηλίας Τσώνος μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών [Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών] (61η ΠΓΣ 19-09-2019)

 • Γεώργιος Δημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Αντώνιος Δαδαλιάρης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Νικόλαος Ζυγούρης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εσωτερική Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας

(για θέματα Δεοντολογίας, για θέματα Διπλωματικών Προπτυχιακών Εργασιών, Μεταπτυχιακών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών)

 • Κοζύρη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Δημητρίου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Ζυγούρης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης [ΟΜ.Ε.Α.] (30η ΓΣ 09-09-2021)

(σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2  του Ν. 3374/2005)

 • Φούρλας Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος
 • Τζιρλιτας Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Καρράς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Εκπρόσωπος των φοιτητών, ο οποίος θα ορίζεται από το επίσημο όργανό τους