Η Βιβλιοθήκη εντάσσεται και λειτουργεί στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διαθέτοντας ταυτόχρονα ένα μέρος των υπηρεσιών της  και σε χρήστες άλλων συνεργαζόμενων βιβλιοθηκών αλλά και στο ευρύτερο κοινό.

Τμήμα Λειτουργίας Παραρτημάτων Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Υποστήριξης Εκδόσεων Λαμία

Επικοινωνία

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Τμήμα Λειτουργίας Παραρτημάτων Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Υποστήριξης Εκδόσεων (Λαμία)
3ο χλμ. Π.Ε.Ο Λαμίας – Αθήνας, 35132, Λαμία

Τηλέφωνο: 22310-60195

Emaillibfthiolam [at] uth.gr