Εργαστήριο

Εργαστήριο Όρασης Υπολογιστών και Ανάλυσης Πολυμέσων

ΦΕΚ Ίδρυσης: 4974/27-10-2021

ΦΕΚ Εκλογής Διευθυντή: 603/18-07-2022

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ

 

Το Εργαστήριο θα εξυπηρετεί τις διδακτικές και επιστημονικές/ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος στα γνωστικά αντικείμενα της Όρασης Υπολογιστών και της Ανάλυσης Πολυμέσων και συγκεκριμένα των παρακάτω στενά σχετιζόμενων περιοχών και των εφαρμογών τους:

 • Εξαγωγή και ταίριασμα χαρακτηριστικών από οπτικό περιεχόμενο.
 • Επεξεργασία και σημασιολογική ανάλυση και κατανόηση πολυμέσων
 • Πολυτροπική σύντηξη πληροφοριών.
 • Πολυτροπική επεξεργασία και ανάλυση πολυμεσικών δεδομένων.
 • Σχολιασμός, ευρετηρίαση, αναζήτηση και ανάκτηση πολυμεσικών δεδομένων.
 • Αναγνώριση προτύπων σε πολυμεσικά δεδομένα.
 • Κατάτμηση εικόνων και βίντεο.
 • Μηχανική και βαθιά μάθηση σε πολυμεσικά δεδομένα.
 • Αναγνώριση συναισθήματος και ανθρώπινης συμπεριφοράς από πολυμεσικά δεδομένα.
 • Αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή.
 • Εξερεύνηση και οπτικοποίηση βάσεων πολυμεσικών δεδομένων.
 • Χαρτογράφηση και οπτική οδομετρία.
 • Γραφικά υπολογιστών και εφαρμογές.
 • Επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα