Σπουδές

Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (ΤΠΕΒ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠ) της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική», που εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 2730, τ. Β΄/13.10.2014, Αριθμ. 159893/B7/6-10-2014. Η τροποποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται στην υπ. αριθμ. 16394/16/ΓΠ, ΦΕΚ 3757, τ. Β’/22.11.2016.

Θεσμικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές: Νόμος υπ’ αριθμ. 3685


Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Διατμηματικού ΠΜΣ:

http://icb.sci.uth.gr/