• 04-Ιούλ-2024

 • 23-Φεβ-2024

 • 06-Φεβ-2024

 • 25-Ιαν-2024

 • 25-Ιαν-2024

 • 30-Οκτ-2023

 • 16-Οκτ-2023

 • 13-Οκτ-2023

 • 04-Οκτ-2023

 • 18-Σεπ-2023

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ είναι η δομή υποστήριξης φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ). Στόχος της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ είναι η ενίσχυση της μαθησιακής και κοινωνικής πρόσβασης των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του ΠΘ καθώς και της πρόσβασής τους στους χώρους του ΠΘ.

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ παρέχει πολυδιάστατες υπηρεσίες που απευθύνονται καταρχήν σε φοιτητές και φοιτήτριες με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε εθελόντριες και εθελοντές φοιτητές και φοιτήτριες καθώς και στο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό όλων των τμημάτων του ΠΘ στις πόλεις του Βόλου, της Λάρισας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Λαμίας. Επίσης, η ΠΡΟΣΒΑΣΗ συνεργάζεται με διάφορους φορείς και συμμετέχει σε ποικίλες δράσεις αναφορικά με θέματα προσβασιμότητας.

Οι υπηρεσίες της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ σχεδιάζονται και παρέχονται από μία ομάδα ατόμων που απαρτίζεται από την επιστημονική υπεύθυνη, το προσωπικό και τους επιστημονικούς συνεργάτες και τις επιστημονικές συνεργάτριες της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, από τις εθελόντριες φοιτήτριες και τους εθελοντές φοιτητές του ΠΘ. Επιπλέον, σε κάθε Τμήμα υπάρχει ένα μέλος ΔΕΠ που λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος με την ΠΡΟΣΒΑΣΗ και ένα αρμόδιο μέλος στη Γραμματεία. Τέλος, η Επιτροπή της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ αποτελείται από μέλη ΔΕΠ διαφορετικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που συζητούν σημαντικά ζητήματα και λαμβάνουν αποφάσεις αναφορικά με τη λειτουργία της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να εγγραφούν στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδα της (prosvasi.uth.gr). Επίσης το διδακτικό ή διοικητικό προσωπικό μπορεί να επικοινωνήσει με την ΠΡΟΣΒΑΣΗ για να ζητήσει κάποια ενημέρωση ή υποστήριξη αναφορικά με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τη διαδικασία εγγραφής στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (prosvasi.uth.gr), να επικοινωνήσετε με e-mail στο prosvasi@uth.gr ή τηλεφωνικά στα 24210 74345, 24210 74338 και 2410 684396. Επίσης, μπορείτε να ακολουθείτε τη σελίδα της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ στο Facebook (Πρόσβαση Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) και στο Instagram (prosvasi_uth) καθώς και να επικοινωνείτε μέσω αυτής.

Δείτε τα δύο ΦΕΚ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη διαδικασία της αξιολόγησης των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 • ΦΕΚ 3094Β/2023 Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών/τριών.
 • ΦΕΚ 2431/Β’/2023 Προσαρμογές για τις εξετάσεις φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Ρουμπρίκα βαθμολόγησης φοιτητών/τριών. Η ρουμπρίκα βαθμολόγησης αποσκοπεί να συμβάλει στην αξιολόγηση των φοιτητών/τριών στην εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και στις εξετάσεις.