Αλλαγές Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ανακοινώνεται ότι, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχει τροποποιηθεί το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, με έναρξη το ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022.

Συγκεκριμένα:

Για τους εισαχθέντες έως και το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ισχύει το ακόλουθο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Παλαιό Π.Σ. [Εισαχθέντες μέχρι και το ακαδ. έτος 2020-2021]

Για τους εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και έπειτα ισχύει το ακόλουθο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Νέο Π.Σ. [Εισαχθέντες από το ακαδ. έτος 2021-2022 και μετά]