Ο Οδηγός Σπουδών 2019-2020 παρουσιάζει τα μαθήματα και περιγράφει την οργάνωση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχει το Τμήμα στους φοιτητές του.